Change language

Golden Days 2018

Visionen for årets Golden Days festival er at gå bagom vor tids fejlforsagende præstationssamfund. Sammen med vores samarbejdspartnere vil vi finde spor ned gennem historien, som samtiden kan trække frem og lære noget af. Derfor er Golden Days Festival dedikeret til Historiens B-sider. I en nutid præget af nulfejlskultur og fotofiltre vender festivalen vrangen på historien. Gennem litteratur, arkitektur, musik, film, kunst, teater og samfundsstof dykker vi ned i (kultur)historiens skønhedspletter, de oversete tracks, vildskuddene og kulturens missing links. Vi vil gerne vise, at alt fra æstetiske perspektiver over kvalitetsopfattelser til moral forandrer sig over tid. Ved at kende til tidligere tiders eksperimenter, kan vi blive klogere på, hvordan vi skal forstå og gentænke vores egen kultur for fremtiden.

Målet er ikke at genskrive historien. Målet er at lære af eksperimentets og den vilde tankes kraft. At hylde modet og nysgerrigheden. For det er ofte i grænselandet mellem sammenbrud og nybrud, at verden ændrer sig. Med Historiens B-sider kaster festivalen et alternativt blik på historien, der gør os klogere på, hvad det er for en fremtid, vi ønsker at skabe.

Kulturstationen sætter fokus på historiens B-sider med følgende arrangementer: